Dopravní výchova aneb hrajeme si, učíme se a tvoříme!

Žáci prvního stupně se v rámci výuky se svou učitelkou výtvarné výchovy Mgr. Petrou Stoklasovou a učitelkou Mgr. Monikou Wilczkovou a ve spolupráci se školní družinou zapojili do výtvarné soutěže Zebra se za Tebe nerozhlédne. Téma výtvarné soutěže bylo Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici? 

Děti mohly použít libovolnou výtvarnou techniku. Vychovatelka Eliška Váňová z družiny Tygříků měla navíc zajímavý nápad na vytvoření foto příběhu. Její kolegyně Ing. Alice Červenková se s dětmi nejen zapojila do soutěže, ale věnovala se tématu dopravní výchovy a bezpečnosti při přecházení přes silnici i v rámci odpolední činnosti s družinkou Smajlíků,“ shrnuje techniky vypracování výtvarných děl a další aktivity v rámci dopravní výchovy vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. 

Do krajského kola jsme odeslali osmnáct výtvarných prací žáků II. A, II. B, IV. a V. třídy. Na jejich autory čeká malá sladká odměna za školní kolo.

Zebra se za Tebe nerozhlédne je preventivní projekt, který je realizován Policejním prezidiem České republiky a je zaměřený na chodce a další účastníky silničního provozu. Cílem projektu je zejména preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu, osvojit si dodržování pravidel bezpečného přecházení chodců přes vozovku a odbourávat mýty o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce.

Bc. Hana Horáková