Čtvrťáci usilují o Průkaz cyklisty BESIP

Dopravní výchova provází všechny žáky prvního stupně v podobě jednotlivých přednáškových cyklů lektorů BESIP. Pro čtvrťáky má podobu přípravy na samostatnou jízdu na kole od desíti let v silničním provozu. Tuto přípravu naši čtvrťáci zahájili v pondělí 4. října 2021. 

„V pondělí jsme se čtvrťáky vyjeli směrem do Kopřivnice na místní dopravní hřiště, abychom pod vedením zkušeného lektora pana Miroslava Bartoně zahájili praktickou výuku. Nejdříve si žáci společně zopakovali povinnou výbavu jízdního kola, připomněli si dopravní značky a popsali si jízdu na křižovatkách a kruhovém objezdu,“ shrnuje dopravní výuku v terénu Mgr. Monika Wilczková, třídní učitelka čtvrťáků. 

Už v listopadu budou čtvrťáci pokračovat dále, a to teoretickou částí dopravní výchovy ve škole. Na jaře je pak čeká část závěrečná v podobě praktické jízdy na kole a testu znalostí – opět na dopravním hřišti v Kopřivnici. Tak jim držme palce!

Bc. Hana Horáková