Informace o rozšíření distančního vzdělávání na druhém stupni od pondělí 15. listopadu 2021

Vážení rodiče, 
z důvodu karanténních opatření rozšiřujeme ve škole distanční vzdělávání na další třídy druhého stupně, a to od pondělí 15.  listopadu 2021. Týkat se bude tříd:

  • třídy VI. A, VII. a IX. – do čtvrtku 18. listopadu 2021, prezenční vzdělávání od pátku 19. listopadu 2021;
  • třída VI. B – maximálně do úterý 23. listopadu 2021, prezenční vzdělávání od středy 24. listopadu 2021;
  • třídy VIII. A, VIII. B – maximálně do středy 24. listopadu 2021, prezenční vzdělávání od čtvrtku 25. listopadu 2021. 

Karanténa: Takto by měla být dlouhá karanténa pro většinu žáků třídy, jsou však mezi nimi i výjimky, kterým byla karanténa nařízena v jiném režimu – dbejte vždy pokynů hygieny! Pátý až sedmý den od posledního kontaktu s covid pozitivní osobou lze absolvovat PCR test, v případě, že je negativní, lze karanténu ukončit dříve (po sedmi dnech, nástup do školy možný osmý den!) – opět dbejte pokynů hygieny nebo ošetřujícího lékaře. 

Distanční vzdělávání: Distanční vzdělávání bude mí dvě části, žákům budou zaslány úkoly do Google Učebny (v pondělí v 7:30 hodin) a budou mít online hodiny podle platného rozvrhu hodin. Rozvrhy hodin budou rozeslány třídními učiteli – žákům na jejich e-maily, rodičům prostřednictvím programu DMSoftware. Pozvánky do hodin obdrží žáci od vyučujících jednotlivých předmětů nejpozději den předem. Vyučující Vás budou informovat rovněž o jakýchkoliv změnách v rozvrhu. Pro vybrané žáky bude rovněž probíhat také doučování v online podobě, opět na základě zaslaných pozvánek. 

Karanténa se netýká žáků, kteří nebyli v kontaktu s covid pozitivní osobou ve škole, kteří jsou očkováni (a uplynulo 14 dnů od poslední očkovací dávky) nebo kteří prodělali onemocnění covid v posledních 180 dnech. Tito mohou přijít do školy stejně jako žáci, kterým byla ukončena karanténa dříve na základě negativního PCR testu. Bude jim zajištěno zapojení do distančního vzdělávání a umožněno plnění úkolů pod pedagogickým dohledem. Počet vyučovacích hodin bude dle běžného rozvrhu hodin, nejdéle do 13:05 hodin. U těchto dětí prosím sledujte jejich zdravotní stav a v případě výskytu příznaků respiračního onemocnění kontaktujte jejich lékaře. 

Stravování: Všem žákům druhého stupně bylo stravování odhlášeno. V případě, že máte o stravování zájem, prosím, oznamte tuto skutečnost vedoucí školní jídelny Aleně Kandráčové buď e-mailem (jidelna@zslichnov.cz), nebo telefonicky (556 808 547) nejpozději do pondělí 15. listopadu 2021 do 8:00 hodin ráno. 

Děkujeme za spolupráci, přeji všem pevné zdraví a rovněž pevné nervy.

Mgr. Olga Síbrtová