Informace o karanténě v VI. A třídě a zahájení distančního vzdělávání

Vážení rodiče, 
jak jsme telefonicky informovali rodiče žáků VI. A, žáci, kteří byli přítomni ve čtvrtek 4. listopadu 2021 ve škole, a žáci, kteří nejsou očkováni nebo nejsou ve lhůtě 180 dnů od prodělání onemocnění covid-19, jsou v karanténě z důvodu kontaktu s covid pozitivním pracovníkem školy. O tomto Vás informovala/bude informovat KHS. Karanténu je možné ukončit negativním PCR testem absolvovaným nejdříve pátý den od kontaktu s pozitivní osobou. Karanténu ukončuje KHS nebo lékař. Pokud dítě nebude testováno, může se účastnit vzdělávání ve škole až po ukončení karantény v délce 14 dnů. O konkrétních termínech Vás bude informovat KHS. 

Dále Vás máme informovat o možnosti vyplnit sebetrasovací dotazník – přijde Vám odkaz k jeho vyplnění. KHS doporučuje tento postup z důvodu zrychlení trasování. 

Ve třídě VI. A je ode dneška zahájeno distanční vzdělávání. Vzhledem k personálním možnostem ve škole a výrazné absenci pedagogů bude toto realizováno formou denního zadávání úkolů v Google Učebně za jednotlivé předměty. Žáci, kteří nejsou v karanténě nebo kterým byla karanténa ukončena, se budou vzdělávat v VI. B třídě. 

Během distančního vzdělávání mají Vaše děti nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Vyzvednout jej může osoba, které nebyla nařízena karanténa a která se prokáže OTN (dokladem o očkování, testování a prodělání nemoci v platných lhůtách). Čas vyzvedávání obědů cizími strávníky je dán Vnitřním řádem školní jídelny. 

Prosím rovněž, abyste průběžně hlásili, kdy Vaše dítě dorazí do školy, jak se vyvíjí objednávání na testování apod. Protože třídní učitelka VI. A je nepřítomna, pište prosím rovnou mně prostřednictvím programu DMSoftware nebo sms na číslo 774 430 360. 

Věříme, že se Vám podaří děti co nejrychleji otestovat, že jejich výsledky budou negativní a že se vrátí už v nejbližších dnech zpět do školy. Někteří jste mi volali, že nejsou volné kapacity v testovacích centrech, ověřovala jsem tedy možnost testování v Místku u Olešné, kde jsou volná místa každý den, lze si zarezervovat čas i přímo na stejný den jako je den objednání. Čas si můžete denně zarezervovat až do 18:00 hodin zde

Přeji Vám pozitivní mysl, negativní test a těším se na brzké setkání s dětmi ve škole.

Mgr. Olga Síbrtová