Exkurze napříč kontinenty: Šesťáci a osmáci se mrkli do Afriky a Austrálie

Další projektový den se uskutečnil v krásném prostředí Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava. Z netradičního výukového programu se těšili žáci šestých a osmých tříd. Ti se v úterý 19. října 2021 vydali autobusem za zajímavostmi o Africe a Austrálii. 

„Nejprve se žáci seznámili s jednotlivými živými zástupci živočišných druhů žijících na jednotlivých kontinentech. Zajímalo nás geografické rozšíření druhu, trofické zařazení a stupeň ohrožení. Výukový program probíhal v učebnách ostravské zoo Tanganika a Saola, kde je součástí expozice i mořské akvárium,“ popisuje průběh návštěvy učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová a dodává: „Ukázka jednoho z druhově nejbohatších ekosystému na světě je unikátní. Žáci zhlédli jeho barevnost a rozmanitost – korálové útesy, bizarní rybky, krevety, hvězdice a další, včetně živých korálů.“

„Vyučující měla připravené obrázky k doplnění výkladu nebo i vycpané exempláře, se kterými žáci měli možnost pracovat. Také si zakusili práci ve skupinkách. Společně doplňovali seznamy živočichů žijících v jednotlivých vegetačních pásmech Afriky. Program totiž koresponduje s učivem pátého ročníku, žáci navazovali na své již nabyté vědomosti,“ prozrazuje provázanost učiva chemikářka Ing. Jarmila Halamíčková. „Na závěr přednášející kladla důraz na seznámení s příčinami a důsledky ohrožení zvířat. A především pochopení významu zoologických zahrad jako míst usilujících o záchranu ohrožených druhů, konkrétně na příkladu pašeráků se slonovinou,“ uvádí učitelka. 

Také žáci z osmých ročníků začali prohlídkou pavilonů. Navštívili hrochy, opice, slony a poté je čekal připravený program pod názvem Výlet do Austrálie. „Žáci si poslechli povídání o endemitech v Austrálii, o Velkém bariérovém útesu a také, jací nebezpeční a jedovatí živočichové tam žijí. Animátor žákům ukázal i repliky skeletů vyhynulých živočichů, což bylo velice poutavé,“ popisuje náplň přednášky učitelka zeměpisu Ing. Helena Sarrahy. Přednášející průběžně pokládal žákům otázky, aby je zapojil do přednášky. Diskuse na australská témata měla úspěch a žáci a pedagogové se do ní s chutí zapojili. 

„Díky této přednášce si žáci také upevnili učivo ze zeměpisu o Austrálii a důležité informace z předchozích ročníků. Zároveň si také prohloubili poznatky z přírodopisu o australské fauně,“ dodává Helena Sarrahy. 

Projektový den mimo školu se uskutečnil jako jedna z aktivit projektu Šablony III, na který získala škola dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. 

Bc. Hana Horáková