Projektový den o ovocnářství vyvrcholil výsadbou jabloně k šedesátinám naší školy

V úterý 2. listopadu 2021 čekal na žáky osmých tříd projektový den ve škole nazvaný Zachraňme ovocné stromy i naši krajinu. Jednalo se o zážitkové vyučování s externím lektorem, který žákům dané téma přiblížil. 

„Do školy jsme pozvali odborníka z Národního zemědělského muzea Bc. et Bc. Tonyho Skřipčáka, který nám pověděl mnoho užitečných informací o ovocných stromech a naší krajině,“ prozrazuje téma projektového dne učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel, která společně s Mgr. Ondřejem Švrčkem tento den organizovala. 

Žáci se dověděli odpovědi na mnoho otázek. „Přednášející nás seznámil s problémem mizení starých odrůd ovoce a důvody, proč bychom je měli udržet. Dověděli jsme se, že mezi odrůdy, které vymírají, patří i jadernička,“ řekl Tomáš Macíček z VIII. B. Nikolu Běčákovou z VIII. A zase překvapilo, jak často jsou ošetřovány ovocné stromy: „Za sezónu až třicetkrát!  Myslím si, že proto jablko z vlastní zahrádky nemůže nahradit kupované, které je tolikrát chemicky ošetřené.“ Na závěr přednášky byli žáci názorně seznámeni se sázením ovocných stromů a s pomůckami na výsadbu.

Žáky ale čekaly i další aktivity. Rozdělili se do pracovních skupin a vyplňovali pracovní listy. „Děkuji paní asistentce Monice Chumchalové, která nám pomohla s vyhodnocováním testů. Vítězové pak za odměnu dostali bedýnku čerstvých jablek a hrušek. Musím ale říct, že se zachovali kamarádsky a rozdělili se s ostatními spolužáky,“ popisuje Monika Čempel.

Projektový den však ještě nebyl u konce! Následovala exkurze do místní sušárny a moštárny. „Sušárnou ovoce nás provedla paní Svatava Klímková, úžasná pamětnice se spoustou příhod. Žákům vysvětlila systém sušárny, kolikrát je zapotřebí přikládat bukové dříví, kolikrát zatočit kolem, než se ovoce řádně usuší,“ vysvětluje Ondřej Švrček. V moštárně zase žákům názorně předvedl výrobu moštu z čerstvých jablíček pan Milan Žáček. „Mošt je vynikající,“ vyhodnotili Jan Suda a Tomáš Macíček z VIII. B. 

Je až neuvěřitelné, jak dlouho je již v provozu toto místní zařízení. V sušárně jsme objevili doklady o prodeji sušených jablíček před rokem 1989. Moštárnu místní i občané z přilehlých vesnic hojně využívají. Lukáš Bambuch to jen potvrdil: „Také zde moštujeme jablka ze zahrádky. Minule vyteklo šedesát litrů moštu a máme vše zamraženo.“

„Děkujeme vedení obce za umožnění této exkurze a vřelé díky patří i průvodcům obou zařízení za skvělou prohlídku s názornou ukázkou,“ vzkazuje Monika Čempel slova díků všem z Lichnova, kteří nám s realizací projektového dne pomohli. 

Třešničkou na dortu byla na závěr výsadba stromu na školním pozemku k šedesátému výročí otevření naší školy. Strom odrůdy Jadernička moravská, který žáci pojmenovali Hugo, zdobí dřevěná cedulka s podpisy všech zúčastněných a barevná kresba výročního loga od Aničky Machalové z VIII. A. 

K výsadbě stromu byla pozvána i ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Možná jednou, až budete starší a přijdete do školy, třeba už se svými dětmi, tak si tady u stromu zavzpomínáte, jak jste jej sázeli. Vzpomenete na dnešní den, na rok 2021 a na šedesáté výročí založení naší školy. Věřím, že Váš strom Hugo Vám toto vše připomene,“ uvedla ředitelka.  

Jaderničce moravské přejeme, ať se jí na školní zahradě daří, ať nás přivítá na jaře krásnými květy a – především – ať nám dělá radost!

Projektový den ve škole se uskutečnil jako jedna z aktivit projektu Šablony III, na který získala škola dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. 

Bc. Hana Horáková