Informace o prodloužení karanténních opatření v VII. třídě a distančním vzdělávání

Vážení rodiče, 
z důvodu potvrzení dalšího pozitivního testu na onemocnění covid-19 v VII. třídě dojde k prodloužení karantény u většiny žáků této třídy a s tím souvisejícímu prodloužení distančního vzdělávání. Ke kontaktu došlo ve čtvrtek 11. listopadu a/nebo v pátek 12. listopadu 2021. Čtrnáctidenní karanténa potrvá do pátku 26. listopadu, takže žáci, kterých se karanténa týká, mohou bez PCR testu nastoupit do školy v pondělí 29. listopadu. Distanční vzdělávání bude v VII. třídě z tohoto důvodu prodlouženo do pátku 26. listopadu včetně. 

Distanční vzdělávání: Probíhat bude prostřednictvím úkolů zadávaných do Google učebny (vždy v pondělí v 7:30 hodin) a online hodin dle platného rozvrhu hodin. Pozvánky obdrží žáci od vyučujících jednotlivých předmětů nejpozději den předem. Vyučující Vás budou informovat rovněž o jakýchkoliv změnách v rozvrhu. Pro vybrané žáky bude rovněž probíhat také doučování v online podobě, opět na základě zaslaných pozvánek. 

Je možné rovněž absolvovat PCR test (nejdříve pátý den od kontaktu). Na základě negativního výsledku je možné nastoupit do školy po uplynutí sedmidenní karantény, nejdříve osmý den od kontaktu (u většiny žáků to bude nejdříve v pondělí 22. listopadu 2021). Absolvované PCR testy z důvodu dřívější karantény, které žáci absolvovali dříve než 17. listopadu, by se na tuto karanténu neměly vztahovat (středa 17. listopadu je pro většinu žáků pátý den probíhající karantény). Karanténu ukončuje KHS nebo lékař. 

Karanténa se netýká žáků, kteří po oba tyto dny (čtvrtek 11. listopadu a pátek 12. listopadu) nebyli ve škole, jsou očkováni (a od poslední dávky uplynulo 14 dnů) nebo prodělali onemocnění covid-19 (a od prodělání nemoci neuplynulo více než 180 dnů). Tito žáci mohou navštěvovat školu a účastnit se distančního vzdělávání pod dohledem pedagogických pracovníků školy. Počet vyučovacích hodin bude dle běžného rozvrhu hodin, nejdéle do 13:05 hodin. Žádáme Vás, abyste sledovali jejich zdravotní stav a v případě výskytu respiračního onemocnění abyste kontaktovali jejich ošetřujícího lékaře. 

Stravování: Žákům bude odhlášen oběd, v případě, že o něj máte zájem, prosím přihlaste si ho e-mailem (jidelna@zslichnov.cz) nebo telefonicky (558 808 547) do čtvrtku 18. listopadu do 8:00 hodin ráno u vedoucí školní jídelny Aleny Kandráčové, na další dny pak prostřednictvím přihlašování na portále strava.cz. 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová