Druháci a jejich projektový den: Lesní společenství a houby

V pondělí 15. listopadu 2021 zažili druháci projektový den, který se nesl v přírodním duchu, protože byl zaměřen na téma les, lesní společenství a houby. Třídní učitelky druhých tříd Mgr. Markéta Martinů a Bc. Barbara Vaculínová si pozvaly do školy paní Evu Kašpárkovou, odbornici na poznatky ze světa hub.

„Žáci měli možnost zhlédnout v prostorách školy výstavu, která se skládala z modelů hub, které paní Kašpárková vlastnoručně vytvořila. Při té příležitosti nám pověděla spoustu zajímavostí,“ popsala třídní učitelka II. A Barbara Vaculínová. 

A co se žáci druhých tříd dozvěděli? „Zaujalo mě, že podhoubí hub je hodně dlouhé,“ uvádí druhačka Megan Petrová. Taky Ondřej Klímek si odnesl zajímavý zážitek: „Líbilo se mi pracovat ve skupině. Papíry s otázkami lítaly jako létající koberce.“ Naopak jejich spolužáku Radku Chalupovi se zase líbilo modelování hub z plastelíny.

Následně žáky čekaly různé aktivity s třídními učitelkami, při kterých pracovali většinou ve skupinách. „Znalosti o lese si prohlubovali řešením různých matematických rébusů a hádanek s názvy lesních živočichů. A nakonec se pokusili si některé houby vymodelovat,“ popisuje třídní učitelka II. B Markéta Martinů.  

„Všem se dopoledne moc líbilo, žáci odcházeli domů nejen s novými znalostmi, ale především s dobrým pocitem z toho, jak se sami do poznávání přírody ponořili. Budou si určitě pamatovat, že se k přírodě musí chovat ohleduplně, neboť, jak pravila paní Kašpárková, „pravý houbař není žádný kazisvět“,“ doplnila Markéta Martinů.

„Děkuji paní Kašpárkové, že do naší školy přinesla něco, co má opravdu ráda. Pokud máme možnost pracovat s odborníky v různých oblastech, je vždy poznat jejich zapálení pro věc a lásku k danému oboru. To významně obohatí běžnou výuku a hezky se přenese na žáky,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.  

Projektový den ve škole se uskutečnil jako jedna z aktivit projektu Šablony III, na který získala škola dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Bc. Hana Horáková