Informace ke screeningovému testování žáků od 29. listopadu 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, 
v pondělí 29. listopadu 2021 proběhne na naší škole další kolo screeningového testování žáků. V testování budeme pokračovat pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Testovat budeme v pondělí první vyučovací hodinu ve stejném režimu a za stejných podmínek jako v předešlých třech kolech screeningového testování.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později či další den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu (nemusí být v ranní družině, ale až ve škole). Stejně budeme postupovat po návratu žáků/třídy z karantény.

Žáci budou testování neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT).

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost:

  • 14 dnů po plně dokončeném očkování;
  • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19);
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

V případě pozitivního výsledku testování bude žák izolován a zákonný zástupce je povinen si jej vyzvednout (v případě, že nemá podepsaný souhlas zákonného zástupce se samostatným odchodem v případě pozitivního výsledku antigenního testování, který naleznete zde.

Další postup bude probíhat ve spolupráci s KHS.

Děkuji za spolupráci a pochopení

Mgr. Martina Bílková