Informace o karanténě v V. třídě a zahájení distančního vzdělávání

Vážení rodiče, 
žákům V. třídy bude/byla nařízena karanténa z důvodu setkání s covid pozitivní osobou v období od čtvrtku 2. prosince 2021 do pátku 3. prosince 2021. O karanténních opatřeních Vás informovala/bude informovat KHS.

Karanténa se netýká žáků, kteří nebyli ve škole, jsou očkováni nebo jsou ve lhůtě 180 dnů od prodělání onemocnění covid-19. Tito žáci mají dle informací hygieny sledovat svůj zdravotní stav a v případě výskytu respiračního onemocnění kontaktovat lékaře. 

Karanténu je možné ukončit negativním PCR testem absolvovaným nejdříve pátý den od kontaktu s pozitivní osobou, což vychází pro většinu žáků třídy (kromě jedné žákyně) na dny středa 8. prosince až pátek 10. prosince s tím, že žák může dorazit do školy až osmý den (po sedmidenní karanténě), tedy nejdříve v pondělí 13. prosince 2021, pokud jeho test bude negativní. Karanténu ukončuje KHS nebo lékař. Pokud dítě nebude testováno, může se účastnit vzdělávání ve škole až po ukončení karantény v délce 14 dnů, tedy nejdříve v pondělí 20. prosince 2021. O konkrétních termínech Vás bude informovat KHS. 

V pátém ročníku je od pondělí 6. prosince 2021 zahájeno distanční vzdělávání, které bude realizováno prostřednictvím úkolů v Google Učebně a hodin dle platného rozvrhu online hodin. Žáci, kteří nejsou v karanténě, mohou přijít do školy, kde budou pracovat pod vedením pedagogického pracovníka a budou se zapojovat do distančního vzdělávání. Přítomnost ve škole je po dobu vyučování dle běžného rozvrhu hodin, nejdéle však do 13:05 hodin. 

Obědy žákům, kterých se týká karanténa, na dobu karantény odhlásíme, v případě jejich dřívějšího nástupu k prezenčnímu vzdělávání po absolvování PCR testu si je opět přihlaste. 

Režim distančního vzdělávání může být v průběhu karantény žáků ukončen – podle počtu žáků, kteří se vrátí z karantény po negativních PCR testech.

Mgr. Olga Síbrtová