Informace k přechodům mezi distančním a prezenčním vzděláváním a žádost o spolupráci

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 
v souvislosti s karanténními opatřeními v naší škole se množí dotazy na dobu distančního vzdělávání. Distanční vzdělávání je dle zákona zahájeno ve chvíli, kdy není možná z důvodu nařízení karantény osobní přítomnost většiny žáků z jedné třídy. Distanční vzdělávání nastavujeme na dobu trvání karantény většiny žáků, tzn. na dobu čtrnácti dnů. V případě, že jsou žáci otestováni PCR testem (pátý až sedmý den od kontaktu), může být s negativním výsledkem tato karanténa ukončena po sedmi dnech a osmý den mohou žáci přijít do školy. Karanténu ukončuje KHS nebo lékař.  

Ve chvíli, kdy se ve škole objeví většina žáků, přechází celá třída zpět do prezenčního vzdělávání. Z důvodu lepší organizace Vás proto žádám o spolupráci. V případě dřívějšího ukončení karantény s negativním výsledkem testu oznamte třídním učitelům (prostřednictvím e-mailů nebo programu DMSoftware), že Vaše dítě nastoupí do školy (osmý den, ale i kterýkoliv z dalších dnů, pokud jste testováni absolvovali později, ale zatím neuplynula doba celé čtrnáctidenní karantény). Pokud budeme znát počty žáků, kteří nastupují do školy, umožní nám to plynulý přechod z distančního do prezenčního vzdělávání – a to v ideálním případě už osmý den po kontaktu s pozitivní osobou. 

Žáci, kterých se karanténa netýká (očkovaní, 180 dnů od prodělání onemocnění covid-19, žáci s dříve ukončenou karanténou), mohou docházet do školy i v době distančního vzdělávání třídy. Naopak žákům, kteří jsou nemocní nebo v karanténě, zatímco se jejich třída vzdělává prezenčně, je poskytována průběžná podpora v Google Učebně (informace o probíraném učivu, zadávání úkolů). V tomto případě Vás žádáme, abyste – pokud jsou Vaše děti zdravé, ale jsou pouze v karanténě – dohlíželi na jejich práci. Setkáváme se bohužel s tím, že během své karantény žák nesplní ani jeden ze zaslaných úkolů. 

Ve škole poskytujeme žákům doučování k vyrovnání rozdílů po návratu z karantény, které bývá nasazeno na základě dohody učitel – žák – rodič, a to na základě vyhodnocení potřebnosti doučování a pouze v případě, že se žák snaží pracovat – nelze vyvíjet snahu pouze ze strany školy, snažit se musí rovněž žák. 

Vážení rodiče, věřte, že tato situace je pro nás velmi obtížná a snažíme se dělat vše pro to, abychom žákům poskytli maximální podporu při přechodech z distančního vzdělávání do prezenčního a naopak. Spoluprací s Vámi můžeme dosáhnout co nejplynulejšího průběhu vzdělávání Vašich dětí. V případě jakýchkoliv požadavků či potřeb, prosím, kontaktujte školu – vyučující, třídní učitele, zástupkyni ředitelky či mě. Jsme Vám k dispozici a Vašimi podněty se budeme zabývat.

Mgr. Olga Síbrtová