Informace ke změně nastavení distanční výuky a žádost o spolupráci

Vážení rodiče, 
dovolte mi, abych Vás informovala o změně způsobu zadávání úkolů do Google Učebny při distančním vzdělávání. Režim zadávání úkolů nepoběží v týdenním režimu, ale denně v souladu s rozvrhem hodin prezenční výuky.

Příklad: Žák má dle rozvrhu v pondělí M, ČJ, F, TV, Z, VZ, z toho má M, ČJ a F online, ostatní předměty offline. Do Google Učebny mu ráno v 7:30 přijdou úkoly z TV a VZ, jejichž termín splnění bude následující pracovní den v 7:30. Do zbývajících tří předmětů (ČJ, M a F) úkoly nedostane, protože je bude mít formou online přímého vysílání. Další den se situace bude opakovat podle platného rozvrhu hodin. 

I v této variantě přichází do úvahy suplování a případné rozvrhové změny. 

K tomuto opatření přistupujeme po změně situace dané různými nástupy žáků po uplynutí karantény (je možné, že většina žáků dorazí do školy už osmý den, ale někdy je to až patnáctý den, což bohužel nejsme schopni ovlivnit ani naplánovat). Sledování doby karantén mají na starosti třídní učitelé. S Vaší spoluprací můžeme snadněji nastavit přechody z distanční výuky do prezenční a naopak. Karanténu může dříve, než po uplynutí 14 dnů, ukončit KHS nebo lékař v případě absolvovaného negativního PCR testu. 

Znovu Vás tedy žádáme o nahlášení ukončení karantény třídnímu učiteli, který bude vyhodnocovat, jaký počet dětí ze třídy se může účastnit prezenčního vzdělávání, a v případě, že se bude jednat o většinu žáků třídy, budeme Vás obratem informovat o zahájení prezenční výuky. Třídní učitele kontaktujte buď e-mailem, nebo prostřednictvím programu DMSoftware. 

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová