Projektový týden na prvním stupni s přírodní tematikou: ptáci, voda, les

Od pondělí 22. listopadu do pátku 26. listopadu 2021 se z projektových dnů postupně těšil celý první stupeň. Díky zkušeným lektorkám ze skautského centra Vanaivan se první a druhé třídy dověděly, jak se živočichové ukládají k zimnímu spánku, třeťáci a páťáci si pověděli, jak funguje koloběh vody, čtvrťáci zase prozkoumávali les.

Žáci z první a druhých tříd se teple oblečeni vypravili na školní dvůr, aby se dověděli, jak se ukládají živočichové k zimnímu spánku. Tam už je čekaly zkušené lektorky z Vanaivanu, které pro ně připravily naučný program. „Plnili jsme úkoly venku a také v tělocvičně,“ popisuje program dne Bc. Barbara Vaculínová, třídní učitelka II. A. „Žáci si zkoušeli smotat svou hmyzí kuklu a vyráběli úžasné hmyzí domečky,“ dodává. Druháci se ještě dověděli různé zajímavosti z říše ptáků. Svou radost nad novými poznatky vyjádřil Toník Popelka. „Překvapilo mě, že drozd umí napodobovat různé zvuky!“ Ale to nebylo zdaleka vše, co se žáci a paní učitelky dozvěděli. „Hráli jsme hru, při které jsme podle tvaru zobáku určovali, zda se pták živí hmyzem nebo semínky,“ doplňuje třídní učitelka II. B Mgr. Markéta Martinů. I třídní učitelce prvňáčků Mgr. Monice Hanzelkové se dopoledne líbilo a uznala, že uběhlo rychle a některým žáčkům se nechtělo jít domů. 

Co je to koloběh vody se dozvěděli třeťáci. Zkusili si, jaké to je být kapkou vody v moři odpařené do malé kapičky, která je hnána větrem, aby zase mohla spadnout dolů do údolí. „Děti byly asi nejvíce nadšené z toho, jak si mohli vyrobit přírodní vodní filtr,“ popisuje jejich třídní učitelka Mgr. Ester Kašlíková. „Taky jsme ochutnávali různé druhy vod, pracovali jsme ve skupinkách a dělali jsme filtr,“ doplňuje Veronika Ungerová, žákyně třetí třídy. Její spolužáci Jarek a Alex si zase zapamatovali, že se nemá vodou plýtvat. „Mně se líbilo, že jsme byli venku a dověděli jsme se nové věci o vodě,“ pochvaluje si jejich spolužačka Veronika Němcová.

Zážitkovou formu učení si prožili i čtvrťáci. „Ze začátku nás trochu potrápilo počasí, ale žáci byli moc šikovní. Měli jsme velké téma: les. Prohlubovali jsme přírodovědné a ekologické znalosti o tomto ekosystému,“ zasvěcuje nás do tématu třídní učitelka čtvrťáků Mgr. Monika Wilczková. A co na to samotní žáci? „Nejvíce se mi líbila venkovní část projektu. Hledání živočichů v okolí stromů, jejich určování a potom prezentace před spolužáky,“ tvrdí Lukáš Rafael Osterezy. Pavlíně Kutáčové se projekt zdál být skvělý, atraktivní, se spoustou zábavných aktivit. „Lesní patra mohou být i v naší tělocvičně!“ překvapilo Alžbětu Zemanovou. Ano, zkušené lektorky se nenechaly zastrašit nevlídným počasím a alternativně zaimprovizovaly v tělocvičně školy.

Páťáky čekalo stejné téma jak třetí třídu: voda. „Na začátku si žáci zopakovali, co je to vlastně koloběh vody, a pak se rozdělili do skupin, ve kterých pracovali až do konce,“ popisuje aktivity páťáků jejich třídní Mgr. Lenka Matulová. Co dalšího vytvářeli páťáci? Tvořili mrak a psali pozorovací protokol. Ve třídě vytvářeli pomocí sklenice jaru a vody dešťový mrak, a když se přesunuli opět na školní zahradu, tak vyráběli půdní filtr.

Projektový týden byl opravdu pestrý a bylo z čeho vybírat: voda, les a živočichové!

Projektový týden se ve škole uskutečnil jako jedna z aktivit projektu Šablony III, na který získala škola dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

Bc. Hana Horáková