Informace ke změnám v testování žáků od 3. ledna 2022

Vážení rodiče, 
od ledna 2022 pokračuje ve školách preventivní antigenní testování. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu. Žáci účastnící se ranní družiny budou otestováni až ve vyučování, po dobu ranní družiny budou mít během testovacích dnů nasazenu roušku. Pokud žák nastoupí později nebo v jiný den, otestuje se ihned po vstupu do budovy školy pod dohledem pověřeného pedagogického pracovníka. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí první vyučovací hodinu.

Testování se týká všech žáků (neočkovaných, nově také těch s dokončeným očkováním i těch, kteří prodělali nemoc covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prodělání nemoci). Povinnost podstoupit test se nevztahuje pouze na žáky, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

V případě, že dítě nepodstoupí testování ve škole, je třeba, aby během celého dne mělo ve vyučování nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Celý postup pro školy a rodiče připravilo ministerstvo školství v přehledné grafice, kterou naleznete zde.

S pozdravem 

Mgr. Martina Bílková