Zveme rodiče i veřejnost na online přednášku s názvem I naše děti potřebují hranice

Realizační tým projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II připravil pro rodiče, pedagogy a další zájemce z řad veřejnosti zajímavou přednášku na téma I naše děti potřebují hranice. Přednáška se uskuteční online formou ve středu 12. ledna 2022 v 17 hodin a povede ji zkušená lektorka a odborná speciální pedagožka Mgr. Lenka Bínová. Diskuse bude pro všechny, kteří tápou, chtějí poradit v oblasti výchovy nebo si jen poslechnout přednášku a inspirovat se. 

„Bude probrána otázka výchovných stylů v rodinách – vztah mezi rodičem a dítětem. Nebojme se nedokonalých dětí a vlastní nedokonalosti. Dále se zaměříme na problematiku tvoření hodnot a morální výchovy v rodině i mimo ni. Bude společně probrána problematika tvoření hranic a jejich dodržování dítětem. Diskuse bude vedena na téma vymezování hranic v chování dětí – udržení tenké linie mezi respektem a egocentrismem.  Na základě workshopu probereme nejčastější dotazy, které nás často provázejí při výchově a vedení dětí. V poslední části semináře bude v kostce prezentována psychologie hry – bude vysvětlen význam her v dětském věku, vysvětlena bude otázka spojitosti s nedostatečným prostorem pro přirozenou hru a narůstající agresivity u dětí,“ uvádí k přednášce PharmDr. Lucie Gajdušková, koordinátorka implementačních aktivit v projektu. 

Mgr. Lenka Bínová je absolventkou Palackého univerzity v Olomouci v oboru Pedagogika předškolního věku a Speciální pedagogika, odborná a speciální pedagožka Pedagogicko-psychologické poradny Brno se zkušenostmi v oblasti vedení předškolních dětí, dětí s specifickými poruchami učení a chování, poruchami pozornosti, s ADHD a jejich rodičů, věnuje se diagnostické, terapeutické a edukační práci individuální i skupinové, přednáškové a osvětové činnosti, metodicko-konzultační podpoře mateřských i základních škol, navrhuje pomůcky a formy zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídní skupiny, pravidelně spolupracuje s Centrem pro rodinu v Brně.

Na přednášku se můžete přihlásit zde.

Další online setkání bude následovat ve čtvrtek 17. února 2022, a to na téma O řeči předškoláka aneb Mluví naše dítě správně? Besedou bude provázet speciální pedagožka – logopedka Mgr. Milena Dvořáková. O přednášce Vás budeme informovat.

Bc. Hana Horáková