Tříkrálové pozdravení od našeho sborečku

Náš školní sboreček složený z žáků prvního až čtvrtého ročníku posílá tříkrálovou koledu jako malé pozdravení v novém roce.

Přípravný sbor vede v naší škole učitel hudební výchovy MgA. Jiří Najvar. Děkujeme!

Mgr. Olga Síbrtová