Předvánoční stmelování tříd aneb táhneme společně za jeden provaz

logo Moravskoslezského kraje

Den předtím, než jsme se všichni rozutekli do svých domovů na vánoční prázdniny, si šesťáci pod vedením třídní učitelky VI. B Mgr. Gabriely Mynářové připravili program pro žáky I. třídy. Po roční odmlce se tak mohla v úterý 21. prosince 2021 uskutečnit akce Společně za jeden provaz, jež je realizována v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál. Díky tomuto projektu se mohou třídy naší školy poznávat a navzájem se podporovat. 

Kvůli blížícím se svátkům a nepříznivé pandemické situaci se třídní učitelky rozhodly, že bude lepší zorganizovat program venku. Na prvňáčky čekalo dvacet úkolů a otázek, které v doprovodu žáků šestých tříd plnili. „Chtěli jsme, aby se žáci opravdu poznali a abychom naplnili vizi projektu. Proto jsme žáky rozdělili do čtveřic, které byly tvořeny dvěma žáky první třídy a dvěma žáky tříd šestých,“ vysvětluje Gabriela Mynářová. 

Otázky se týkaly nejen vánočních zvyků, ale také třídních pravidel a správného chování. Pokud žáci nalezli všechny kartičky, vyšla jim tajenka s heslem: „Táhněte za jeden provaz,“ jejíž význam si s pomocí šesťáků vysvětlili. 

 A protože se blížily Vánoce, třídy společně ozdobily stromečky pro zvířátka, aby si i ona v tomto čase pochutnala na něčem, co nemají denně. Na závěr všichni prvňáčci, včetně jejich třídní učitelky Mgr. Moniky Hanzelkové a asistentky pedagoga Jarmily Kociánové, obdrželi diplom za účast v preventivním programu. 

Sečteno podtrženo, pro obě třídy byl tento den zpestřením. Nejen, že se žáci navzájem poznali, ale utužili také vztahy ve svém kolektivu, nakrmili lesní zvěř, a navíc strávili dvě hodiny na čerstvém vzduchu. 

Třídní učitelka I. třídy Monika Hanzelková závěrem dodává: „Domnívám se, že akce splnila svůj účel. Všichni žáci se do programu hezky zapojili a úkoly plnili s plným nasazením. Věřím, že si obě třídy společně strávený čas užily.  Za celou svou třídu šesťákům a paní učitelce moc děkuji.“

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši 80 tisíc korun. 

Bc. Hana Horáková