Družinka zkouší štěstí v další výtvarné soutěži!

Děti ze školní družiny se zapojily do 22. ročníku výtvarné soutěže Příroda kolem nás, který pořádá Správa Národního Parku Podyjí. „Cílem této výtvarné soutěže bylo probudit v dětech zájem o přírodu, která je kolem nás. Děti se snažily zachytit jedinečné prožitky, které získaly na toulkách přírodou,“ přiblížila soutěž vychovatelka Ing. Alice Červenková z družiny Smajlíků. „Žáci školní družinky Tygříků jsou výtvarně nadaní a rádi se zapojují do připravovaných soutěží. Každý z obrázků je originální. Nechyběly ani obrázky lichnovských čápů na komíně školy,“ připomněla vychovatelka Eliška Váňová z družiny Tygříků.

Do soutěže se zapojilo dvacet čtyři žáků prvního stupně základní školy. Ve školním kole byli vybráni tři žáci, kteří budou oceněni věcnou cenou a budeme jim držet palce i v následujícím kole soutěže. „Velkým výtvarným talentem je žák II. B třídy Marek Takács, jehož výtvarné práce jsme již zasílali do několika výtvarných soutěží,“ chválí chlapce vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. Na obrázky dětí se můžete podívat ve fotoprezentaci. 

V kategorii 2 (děti od šesti do osmi let, tedy žáci prvního až druhého ročníku) zvítězil ve školním kole žák II. B Marek Takács. 

V kategorii 3 (děti od devíti do deseti let, tedy žáci třetí až čtvrté třídy) zvítězila žákyně IV. třídy Nella Dreslerová. 

V kategorii 4 (děti od jedenácti do dvanácti let, tedy žáci pátého až šestého ročníku) zvítězil žák V. třídy Stanislav Růžička.

Bc. Hana Horáková