Škola pořádá přednášku Budoucí prvňáček. Jste srdečně zváni!

Vážení rodiče, vážení zájemci, 
dovolte nám, abychom Vás pozvali na přednášku, kterou organizuje již tradičně v čase před zápisem k povinné školní docházce Základní škola a Mateřská škola Lichnov. Přednáška nese název Budoucí prvňáček a je určena především pro rodiče, kteří aktuálně řeší téma zralosti a připravenosti svých dětí na nástup do školy, ale i pro rodiče dětí mladších, aby si udělali představu, co se od jejich dítěte v době, kdy doroste do věku předškoláka, očekává. Můžete na ni najít odpovědi na otázky, které Vás k danému tématu zajímají. 

Přednáška se uskuteční ve dvou termínech: v úterý 8. března 2022 v lichnovské školce v 16:30 hodin a ve čtvrtek 10. března v 15:30 hodin v Mateřské škole Bordovice

Letos budou přednáškami provázet dvě zkušené pedagožky z lichnovské základní školy, učitelka a zároveň metodička prvního stupně Mgr. Markéta Martinů a speciální pedagožka Mgr. Monika Hanzelková, která v současnosti jako učitelka vede žáky prvního ročníku. Prostor bude i na Vaše dotazy. 

Během účasti na přednášce Vás žádáme o dodržení protiepidemických opatření: přednášky se mohou zúčastnit pouze osoby, které nemají klinické příznaky onemocnění covid-19, a přítomné osoby použijí po celou dobu konání respirátor s výjimkou přednášejících, pokud mezi sebou dodržují vzdálenost větší než 1,5 metru. 

Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.

Mgr. Olga Síbrtová