Školní sbírka na pomoc dětem postiženým válkou na Ukrajině

Vážení rodiče a přátelé školy, 
také naše škola se rozhodla připojit k akcím na podporu lidem postiženým válkou na Ukrajině. Jak by tato pomoc měla vypadat, se rozhodovalo minulý týden na mimořádném jednání žákovského parlamentu pod vedením učitelky Ing. Jarmily Halamíčkové. Tohoto jednání jsem se zúčastnila, abychom společně vymysleli způsob naší podpory.  

Z jednání žákovského parlamentu, ve kterém jsou zastoupeni žáci od páté do deváté třídy, vzešlo hned několik nápadů, z nichž některé byly odloženy na pozdější dobu. Náš plán totiž vycházel především z aktuální situace a současných potřeb. Abychom se ujistili, jak můžeme nejvíce pomoci, navázali jsme rovněž komunikaci s organizacemi, které se v našem regionu zabývají humanitární pomocí Ukrajině.  

Hned na začátku jsme si s dětmi ujasnili, že cesta podpory může být dvojí: morální a hmotná, respektive finanční. První nápad, vyvěšení ukrajinské vlajky, jsme nakonec přetavili do myšlenky vyvěšení mnoha modro-žlutých vlajek do všech oken ve třídách.  „Tyto barvy symbolizují to, co je pro Ukrajinu typické – žlutá obilná pole a modrou oblohu nad nimi,“ poznamenal na jednání parlamentu Josef Mičulka, který zastupuje VII. třídu. 

Kromě toho jsme se dohodli na finanční sbírce, která by se měla uskutečnit ve středu 9. března 2022. Pro sbírku vymyslel název Jakub Buzek, rovněž žák VII. třídy. Ponese název Děti dětem, neboť jsme se dohodli, že získané finanční prostředky zašleme buď přímo některé z regionálních organizací, které se zaměřují na pomoc dětem postiženým válkou, nebo nakoupíme to, co bude zrovna potřeba a co bude směřovat opět k dětem. 

Plakát pro sbírku vytvořil zástupce VIII. B třídy František Špaček. Žáci parlamentu jej vyvěsili v prostorách školy, obešli s ním jednotlivé třídy a při tom představili náš záměr, a to získání finančních prostředků na pomoc dětem z Ukrajiny. 

Sbírka proběhne nejenom v základní škole, kde budou moci žáci i pracovníci přispět během přestávek mezi vyučovacími hodinami, ale také v mateřské škole, kde žáci žákovského parlamentu osloví rodiče, kteří vodí své děti ráno do školky. Dohodli jsme se na minimální částce příspěvku ve výši 20 Kč. Jak poznamenal předseda žákovského parlamentu, zástupce IX. třídy Pavel Zeman: „Tato částka určitě není vysoká. Každý z nás si pro dobrou věc určitě dokáže odpustit například jedny brambůrky.“ Za tento finanční obnos získá každý přispěvatel bikolóru v modré a žluté k připnutí na bundu či mikinu nebo kamínky pomalované těmito dvěma barvami, které nachystaly děti ve školní družince. 

Středa bude rovněž ve znamení modré a žluté. Žáci žákovského parlamentu vyzvali spolužáky a pracovníky školy, aby tento den přišli symbolicky do školy v těchto barvách nebo aby zvolili alespoň drobný doplněk v modré a žluté barvě – stuhu do vlasů, šátek kolem krku, cokoli dle vlastní fantazie. Kdo nebude mít nic v těchto barvách doma, snadno získá takový doplněk v podobě zakoupené bikolóry. 

Symbolicky nás podpoří i pracovnice školní jídelny. Středeční oběd se ponese ve znamení ukrajinské gastronomie. Na svačinku si dáme pampušky s česnekem a na oběd si mohou strávníci vybrat bitky po ukrajinsku, brambory a salát Viněgret, nebo guláš po volyňsku. Ukázku dalších příkladů ukrajinských jídel je možné si prohlédnout ve cvičné kuchyňce, kde ji pro děti i pracovníky připravila se svými žáky učitelka vaření Mgr. Monika Čempel.

Dovolte, abych zde ještě sdílela jeden užitečný materiál, který školy obdržely jako metodickou podporu v těchto nelehkých časech. Za sebe mohu říci, že válečný konflikt je v těchto dnech velkým tématem dětských debat i o přestávkách. Ve škole se snažíme dětem vše pravdivě a přiměřeně věku vysvětlovat, zároveň je však informacemi nepřehlcovat a v žádném případě neděsit. Věřím, že stejný přístup volíte i Vy, jejich rodiče. My, učitelé, vnímáme jako nejohroženější skupinu dětí, se kterou o tomto problému nikdo nemluví: tyto děti tápou, sbírají informace od kamarádů, případně na sociálních sítích, a zároveň mají největší obavy z případného ohrožení.  

Závěrem bych chtěla podotknout, že veškerá naše aktivita na podporu ukrajinských dětí, včetně sbírky, je dobrovolná. Věřím, že mnoho z Vás se již do některé z forem podpory zapojilo, přesto budeme rádi, když alespoň symbolicky podpoříte své děti, které se takto mohou naučit nebýt lhostejnými k osudu jiných lidí. O celkové vybrané částce Vás budeme informovat, stejně jako o způsobu, jak jsme s financemi naložili. Věřím rovněž, že se nejedná o poslední podporující akci pro děti postižené válkou. Na jednání žákovského parlamentu padaly i další návrhy, kterými bychom mohli v budoucnu pomoci dětem, které najdou v naší zemi útočiště před válečným konfliktem. 

S upřímným poděkováním členům žákovského parlamentu, jeho vedoucí Jarmile Halamíčkové, žákům a pracovníkům, kteří se do naší podpůrné akce zapojili, a s přáním klidných dnů vše

Mgr. Olga Síbrtová