Informace změnách ve vyučování a provozu školní družiny ve čtvrtek 21. dubna 2022

Vážení rodiče, 
z důvodu konání zápisu do první třídy bude ve čtvrtek 21. dubna 2022 ukončeno vyučování žáků prvního stupně v 11:15 hodin po čtvrté vyučovací hodině, druhého stupně ve 12:10 hodin po páté vyučovací hodině. Žáci všech tříd prvního stupně odchází po čtvrté vyučovací hodině na oběd a domů nebo do školní družiny (přihlášení žáci), žáci druhého stupně odchází na oběd a domů. Doučování a kroužky se tento den nekonají. 

Provoz školní družiny bude ze stejného důvodu tento den rovněž zkrácen, všechna oddělení ukončí svou činnost nejpozději ve 13:15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová