Sbírka na podporu dětem postiženým válkou na Ukrajině dopadla nad očekávání. Děkujeme!

Děti dětem, tak se jmenovala akce, kterou organizoval žákovský parlament naší školy na podporu dětí postižených válečným konfliktem na Ukrajině a která se uskutečnila ve středu 9. března 2022. Od sedmé do osmé hodiny ranní mohli rodiče přispět v prostorách školky při doprovázení svých ratolestí a od půl osmé do půl třetí se kasičky pro dobrovolné příspěvky otevřely na hlavní chodbě v základní škole nejen pro žáky, ale také pro pracovníky školy. 

Výše příspěvku byla stanovena na symbolických dvacet korun. Za tuto minimální sumu si dárci mohli o přestávce u stolečku žákovského parlamentu vzít stužku žluto-modré barvy, minivlajku nebo ukrajinský kamínek malovaný dětmi ve školní družince. 

Zvlášť dojemná chvíle nastala, když učitel hudební výchovy MgA. Jiří Najvar, DiS., začal zpívat ukrajinskou hymnu. Chodba ztichla a všichni své myšlenky přenesli za hranice České republiky, k dětem, které tento den nemohou být ve škole se svými kamarády. 

Dobrovolná akce na podporu dětí, které by nikdy neměly zažít žádný válečný konflikt, a muset tak opustit svou rodnou zemi, dopadla nad očekávání. Společně jsme vybrali částku 22 308 Kč! Velmi děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli. 

„S žákovským parlamentem jsme se hned na začátku dohodli, že výtěžek poputuje k dětem. Momentálně proběhlo ve Frenštátě pod Radhoštěm zasedání krizového štábu, kde jsme s řediteli dalších škol a představiteli města řešili přijímání ukrajinských dětí do mateřských a základních škol. K nim by měla směřovat naše podpora. Z toho důvodu jsme v kontaktu s naší kolegyní Annou Čechovou, která zároveň pracuje pro Charitu Frenštát pod Radhoštěm. Chtěli bychom dětem zakoupit například pomůcky do školy – dle momentální potřeby, jakmile dostaneme podnět, co je pro děti nezbytné a čím bychom mohli pomoci,“ uvádí ke sbírce ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Děti se prostřednictvím obdobných akcí učí soucítění s jinými a vzájemné solidaritě. Ve válečném konfliktu, který nemůžeme přímo ovlivnit, jsme se mohli svým zapojením do pomoci těm, kteří jsou válkou přímo zasaženi, společně lépe vyrovnat s novou a těžkou situací. 

Bc. Hana Horáková