SRPŠ a hasiči zvou děti, rodiče a další veřejnost na akci Čím budu, až vyrostu

Milé děti, vážení rodiče, 
při naší škole působí od roku 2018 Spolek rodičů a přátel školy, který finančně a organizačně podporuje aktivity naší školy. V minulosti se podílel na pomoci při organizaci mnoha akcí (Stoletá republika, Adventní jarmark, Škola Lichnov se halí do sametu aj.). Samostatně pro naše děti uspořádal spolek velmi úspěšnou akci Škola Lichnov má talent. 

Kvůli covidové pandemii, kdy se řada společenských akcí pro děti, rodiče a veřejnost nemohla uskutečnit, nebyla tato forma podpory možná a spolek se zaměřil především na finanční podporu školy (spolupodílí se na financování projektu Lichnov: Pošli to dál, přispívá na lyžařský výcvik, financuje odměny pro děti a žáky v různých akcích a soutěžích či podporuje výjezdy žáků na soutěže příspěvkem na dopravu). 

Jsem moc ráda, že v současnosti veškerá opatření proti šíření onemocnění covid-19 padla a spolek může opět navázat na svou činnost v oblasti organizace akcí pro děti. Proto mi dovolte, abych Vás jménem výkonného výboru SRPŠ pozvala na nejbližší z nich. Nazývá se Čím budu, až vyrostu a SRPŠ ji pořádá ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Lichnov. 

Přijďte se spolu se svými dětmi v sobotu 14. května pobavit na hřiště v Bordovicích. Děti si tento den se svými kamarády jistě užijí, čeká na ně spousta zábavy. Výtěžek z této akce bude využit na podporu dětí v mateřské škole a žáků v základní škole. 

Moc děkuji SRPŠ a našim hasičům za přípravu akce a těším se po dlouhé době na setkání s Vámi.

Mgr. Olga Síbrtová