V družince bude čarodějnický rej

Naše školní družina pořádá v pátek 29. dubna 2022 Čarodějnické odpoledne se spoustou zábavy a soutěží. 

Na čarovné či kouzelné zážitky se těší 

vychovatelky a asistentky školní družiny