Lichnov: Pošli to dál! Aneb pokud chceš být patronem, nesmíš nikdy z kola ven

logo Moravskoslezského kraje

Na přelomu měsíců března a dubna se osmáci, šesťáci a prvňáčci mohli těšit hned z několika stmelovacích kurzů pod příznačným názvem Lichnov: Pošli to dál! Ty pro naši školu uskutečnily v kopřivnickém Skautském centru Vanaivan zkušené instruktorky Radka a Borůvka. A my vám přinášíme zaručené zprávy o tom, jak naši žáci obstáli v mnohdy ne úplně snadných situacích. 

VIII. A a VIII. B 

„Podstatou stmelovacích kurzů je vzájemně si pomáhat a komunikovat s ostatními,“ otevírá téma učitelka VIII. B Mgr. Petra Stoklasová a dodává, že i žáci sami byli na pochybách, zda budou dobře fungovat jako kolektiv. Avšak po počátečních rozpacích se osmáci vzbudili a vrhli se do plnění úkolů, na kterých se snažili pracovat společně a doplňovat se. Podobně na tom byli i žáci z VIII. A. Překvapilo je, že dovedli spolupracovat jak se svými spolužáky, tak i s druhou osmičkou, se kterou se díky společným aktivitám sblížili. 

„Kromě utužování vztahů získaly pozornost i úkoly, které měli žáci plnit. Nejvíce zabodovalo hledání klíčů podle indicií. Když byly nalezeny, mohli se soutěžící dostat do budovy Vanaivanu. Osmáci se svých patronských rolí zhostili opravdu dobře,“ chválí žáky třídní učitelka VIII. A Mgr. Hana Poláková. 

„Ráda bych ještě poděkovala Daně a Radce, že to s námi nevzdaly a ukázaly nám, že jako kolektiv fungujeme – a ještě jsme se dokázali u plnění úkolů bavit. O to lépe jsme pak byli připraveni na druhou část kurzu, kdy jsme spolupracovali s šesťáky a druhou osmičkou,“ uzavírá povídání o společně strávených dnech Mgr. Petra Stoklasová. 

I. třída a VI. třída

Prvňáčci se na kurz ve Vanaivanu moc těšili, protože tam nejeli poprvé. Nové však pro ně bylo to, s kým tam jeli – a to se šesťáky, ­svými patrony! Šesťáci se o prvňáčky moc pěkně starali a prvňáčci se zase nebáli s většími žáky spolupracovat. Překvapením bylo i počasí – krásně totiž sněžilo a zbyl čas i na koulovačku.

„Aktivity měly u prvňáčků úspěch, ale ještě větším zážitkem bylo, že je mohli plnit s těmi staršími. Vznikla tam dokonce nová přátelství, které ani aprílové počasí nezkazilo,“ uvedla třídní učitelka prvňáčků Mgr. Monika Hanzelková.  Na závěr obě třídy našly schovaný poklad, a tím se celý den plný her a zábavy uzavřel, neboť byla splněna další mise stmelovacího kurzu. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši 80 tisíc korun. 

„Poděkování patří také Spolku rodičů a přátel školy, který finančně podporuje výjezdy žáků do Vanaivanu příspěvkem na dopravu, a také našemu zřizovateli, který se stará o závoz obědů z naší školy do skautského centra. Díky této sehrané spolupráci lze realizovat stmelovací aktivity, které mají vliv na bezpečné prostředí a celkově dobrou atmosféru nejen mezi žáky tříd, ale i napříč ročníky,“ uvádí závěrem ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková