Nečekané zážitky a plné pytle odpadů. Taková byla akce Ukliďme Česko v podání lichnovských žáků!

Do úklidové akce Ukliďme Česko se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, pejskaři, ekologové a všichni další, na které si vzpomenete. 

V pátek 8. dubna 2022 se připojili také žáci z druhého stupně naší základní školy. „Ve spolupráci s Obcí Lichnov a Mysliveckým sdružením Lichnov – Bordovice jsme se vydali vyčistit předem vytipované lokality v katastru naší obce,“ popisuje plán úklidu organizátorka akce Mgr. Bohdana Hutyrová. A tak se žáci vybavení potřebným nářadím a pracovními rukavicemi rozdělili do několika skupin a vydali se zkrášlit okolní prostředí. 

„Sedmá třída uklízela oblast okolo cyklostezky po obou březích řeky Lubiny, deváťáci spolu se žáky ze třídy VI. B zbavili odpadků oblast pod Červeným kamenem a třídy VI. A spolu s osmičkou si vzaly na starost oblast Závrší. Vše proběhlo pod dohledem třídních učitelů a svatého Izidora,“ vtipně sděluje kantorka. 

Při úklidu objevili žáci spoustu pokladů – od pneumatik, plastových pytlů, rozbitých kbelíků až po sklenice zavařenin, dráty nebo roury. Našli rovněž ostatky volně žijících živočichů, ale „lovci lebek“ si je pak odnesli jako trofej domů.

Jaké dobrodružství na svých úklidových cestách zažili, popisuje Bohdana Hutyrová: „Občas jsme vyplašili zvířata z jejich úkrytů. Viděli jsme zajíce, srny, ropuchu, kachny, velké množství ptáků a ryb. Žáci pracovali s velkým nasazením a nadšením. Práce jim šla pěkně od ruky. Společně zbavili přírodu velkého množství odpadů, a pomohli tak udržet prostředí, ve kterém žije zvěř. Členové mysliveckého sdružení na oplátku přislíbili žákům zorganizování mysliveckého dne plného soutěží a aktivit, na který se už teď všichni těší! Lovu zdar!“

Bc. Hana Horáková