Lubinský zpěváček tentokrát v komornější sestavě

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se po dvou letech pauzy uskutečnila v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici soutěž Lubinský zpěváček. Letošní jubilejní dvacátý ročník soutěže měl komornější charakter, protože se jej zúčastnilo pět pozvaných škol.

Učitel hudební výchovy MgA. Jiří Najvar prozradil, jak soutěž probíhala a jaké překvapení na ně čekalo. „Paní ředitelka Ivana Davidová všechny soutěžící mile přivítala a poté se ujala slova paní učitelka Lenka Lebedová, která celou soutěží provázela. Milým překvapením pro nás všechny byl host, kterým byl zpěvák Voxel zasedající v porotě soutěže.“

Podle ročníků byly zvoleno pět kategorií, v každé z nich se zúčastnilo šest žáků ze Závišic, Lichnova nebo Ženklavy. „Chtěl bych moc pogratulovat Antonínu Popelkovi z druhé třídy, který obsadil druhé místo, Danielu Tichavskému ze čtvrté třídy, který obsadil třetí místo a Jakubovi Janečkovi z páté třídy, který se umístil na druhém místě, a dokonce se ještě doprovodil na housle,“ dodává Jiří Najvar, který na tuto soutěž žáky připravil a doprovázel je na klavír. 

Po celou dobu soutěže vládla příjemná atmosféra. Tu znásobil ještě zpěvák Voxel svou písní a rádi se přidali i žáci a ostatní posluchači. Všem zúčastněným gratulujeme!

Bc. Hana Horáková