Měsíc květen ve třídě Motýlků

Měsíc květen je znám jako měsíc lásky. Ve třídě Motýlků probíhal květen ve znamení: Máme se rádi! Nejprve děti začaly společně třídit odpadky a k tomu se naučily básničku Třídíme odpad. Na oslavu Dne matek vyrobily květinku z recyklovatelného materiálu, aby potěšily své maminky. V dalším týdnu si děti měly přinést fotky své rodiny. Podle fotky pak měly nakreslit obrázek, který pak paní učitelky umístily na plot u školky. Podle fotek si společně povídali, čím se živí moje maminka a tatínek a co všechno potřebují pro svou práci.

Ve čtvrtek 12. května 2022 se všichni vydali do Kulturního domu v Příboře na Večerníčkové hity. „Zazněly písně z pohádek Včelí medvídci, Nekonečný příběh, Kocour Modroočko. Dětem se představení moc líbilo, také si u toho zatancovaly. 

Další týden v pátek 20. května 2022 nás navštívil myslivec pan Mojmír Boháč, který dětem povídal o lesních zvířátkách, donesl vycpaniny ptáků a zvířat. „Na začátku projektového jsme si s dětmi povídali o zvířatech a významu myslivce v lese. Děti vymalovaly obrázek a spočítaly rozdíly, dokreslily druhou polovinu lesa. Zazpívaly si písničky Skákal pes a Na tý louce zelený s doprovodem a zhlédly pohádky Jak víla Amálka nechala stát myslivce Mušku v lese a O hajném Robátkovi. Pan Boháč přišel tematicky oblečený a dětem povídal o zvířatech, ukázal jim vycpaniny ptáků – tetřeva, sovu, káně, kachnu – ale i dalších zvířat, taky parohy jelena a kůži prasete,“ popisuje zajímavý projektový den učitelka Monika Štěrbová.

Pan Boháč se ještě rozpovídal o životě zvířat v lese, jejich potravě, změně zbarvení v létě a zimě, charakteristických znacích, jak myslivci pečují v zimě o zvířata. Taky zmínil zajímavosti v chovu zvířat a ptáků. Pan Boháč poděkoval dětem, že na podzim pomáhají se sběrem kaštanů a žaludů pro zvířátka na zimu. Děti byly moc zvídavé a téma je opravdu zajímalo, dokonce se pana myslivce vyptávaly! Pan Boháč dětem předvedl zvuk vábítek pro lišku, zajíce, křik kolouška. A také dětem ukázal tematické obrázky lesní zvěře s pojmenováním celé rodiny a ukázal dětem knihu s loveckými psy, která se líbila.

V posledním květnovém týdnu si děti zahrály na stavitele. V úterý proběhl projektový den s panem Slívou z MAP ORP Frenštát. Hned ve čtvrtek navštívila školku paní Klímková, která dětem vyprávěla o sázení. Poslední květnový den ve školce ukončili oslavou Dne dětí, a to s kouzelníkem. Manželé Kellnerovi předvedli opravdu zajímavá kouzla. Z ploché desky vytahovali barevné růže, ze dvou šátku udělali jeden. A přidaly se i děti. Marian s Aničkou si zkoušeli vyčarovat mince. Štěpánek zase zkoušel mizející náprstek. Největším překvapením byla vykouzlená holubice a tancující bílý kapesník, kterým celé vystoupení bylo ukončeno. Květen v duchu lásky se ve školce opravdu vydařil.

Bc. Hana Horáková