Slavíme velký úpěch v krajském kole Biologické olympiády

Ve čtvrtek 12. května 2022 proběhlo ve Středisku přírodovědců v Ostravě-Porubě krajské kolo Biologické olympiády kategorie C. Realizace soutěže byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

„Naši školu reprezentoval Tomáš Macíček z VIII. B, který si do krajského kola již nesl na krku bronzovou medaili z okresního kola Biologické olympiády,“ upřesňuje Mgr. Bohdana Hutyrová, která Tomáše na olympiádu připravovala. 

„Porotce, který na olympiádě působil, přivítal všechny účastníky jako výběr toho nejlepšího z okresů! A potom už začalo tříhodinové soutěžní klání, kde porotci prověřovali teoretické i praktické vědomosti účastníků. Vše skončilo velmi úspěšně!“ raduje se učitelka přírodopisu.

Tomáš Macíček vybojoval krásné 4. místo v kraji. Opět překvapil svými vědomostmi všechny spolusoutěžící, především z řad gymnázií! V biologické olympiádě kategorie C to bylo nejvyšší soutěžní klání. Tomáši, děkujeme!

Bc. Hana Horáková