Den obce Lichnov z pohledu školy: S úsměvem a se zpěvem jsme oslavili šedesátiny naší školy

Už od počátku školního roku byli žáci lichnovské školy seznámeni s tím, že je čeká nelehký úkol. Ten spočíval v tom, že každá třída měla na Den obce nacvičit vystoupení. 

„Chtěli jsme na této velké akci připomenout 60. výročí od otevření nové školy v Lichnově a moc jsme se těšili. Poslední covidová léta nám moc neumožňovala společné setkávání se, a tak bylo veřejné vystoupení pro nás vzácnou příležitostí důstojně oslavit „kulatiny“ naší školy,“ uvádí k vystoupení na Dni obce ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.  

Zadání bylo jasné, ale nebylo to jen tak! Potřebovali jsme nějakou kostru představení. A tu společně sestavily pedagožky Mgr. Monika Čempel a Lucie Vávrová, DiS., které se držely historického kontextu posledních šedesáti let a k tomu pak dolaďovaly i doprovodnou hudbu. Celé představení pak propojila ještě češtinářka Mgr. Gabriela Mynářová, která pro naše dvě šikovné průvodkyně Terku Kostelníkovou ze sedmičky a Evču Janečkovou z VIII. B napsala scénář. K tomu však byla nutná velká potřeba času, setkání, diskusí a ladění do posledního detailu.

A od počátku druhého pololetí se začalo nacvičovat. Každá třída se nacvičování zhostila podle svého. Žákům prvního stupně pomáhaly jejich učitelky, asistentky, ale i vychovatelky. Ve školce děti také vedly jejich paní učitelky.  Na druhém stupni jsou ale žáci samostatní, a tak si vystoupení vzali do svých rukou. Jejich druhostupňoví učitelé jim však byli vždy nápomocni. Od počátku chtěli žáci ukázat, že i přes některé nezdary to opravdu zvládnou! A přesně o tom se přesvědčili hned na dvou velkých zkouškách v tělocvičně a jedné generální zkoušce na pódiu, které zorganizovala zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, hlavní koordinátorka celého vystoupení.

Sobota 11. června 2022 – nastává den D. A jako by se zastavil čas. V hledišti to šumí, rodiče přišli zhlédnout představení svých ratolestí, o kterém doma často mluví. Žáci a pedagogové schovaní v kulturním zařízení zažívají poslední známky nervozity. A pak vše začne a jedna třída za druhou odcházejí vystoupit a ukázat, co všechno za poslední tři měsíce nacvičili. 

Za sebe můžeme říct, že svou pílí, ale i nabytými schopnostmi jsme dokázali mnoho: setkali jsme se se skřítky, dali si pomádu do vlasů a pivo, přečetli pár knih, postavili jsme stan, přesvědčili jsme se, že fotbal je součástí našeho života, poupata opravdu vykvetla a že waka waka není jen silná stránka Shakiry… Upekli jsme buchty – a nezáleží na tom, jestli jsi holka nebo kluk, protože je to fuk. Ve svém trezoru jsme objevili i velké rebely, kteří oznámili, že brzy bude konec školního roku, vzpomněli jsme si na holky z naší školky, vnesli jsme do vystoupení nové taneční kroky v podobě Jerusalemy, která symbolizuje jednotnost… A čáp? Ten díky představení našich nejmenších dětí z mateřské školy opravu přes moře přiletěl zase k nám do školy na komín.

„Čápi se objevili i v závěru vystoupení – ve slovech hymny, která měla na Dni obce premiéru. Byl to takový dárek našich dětí a pedagogů škole k šedesátinám. Slova vymysleli sami žáci z jednotlivých tříd. Vše následně zkomponoval náš učitel hudební výchovy Jiří Najvar. Ve třídách se hymna secvičila a zazněla z úst všech vystupujících dětí i pedagogů jako třešnička na dortu našeho vystoupení v jeho závěru,“ popisuje ředitelka školy s tím, že právě slova „S úsměvem a se zpěvem…“ pro název celého vystoupení byla použita ze školní hymny. 

Dojmy a ovace byly velké. Publikum tleská za každým představením a my se těšíme z velkého úspěchu. A slovy deváťáků, kteří své dojmy popsali následovně, se loučíme: „I když jsme si mysleli, že jsme chybovali, tak v sobotu nebylo nic poznat a hezky jsme to zvládli a užili jsme si to!“

Z vystoupení jsme si zajistili také záznam, který přinášíme všem, kdo by si rádi připomněli oslavy šedesátin školy. Najdete ho zde

Velké díky patří všem dětem, žákům a rodičům, kteří se na vystoupení podíleli. Za organizaci a pomoc při nacvičování díky všem pedagogickým pracovníkům, zejména třídním učitelům. Nemalé díky také patří také správci sítě Bc. Janu Rekovi za technickou podporu. Za zajištění pohoštění pro návštěvníky děkujeme našim skvělým kuchařkám Aleně Kandráčová, Janě Jalůvkové, Ludmile Tichavské a Martině Vaňkové, které zajistily na Dni obce stánek. Zde se neprodávalo jen něco na zub, ale také pamětní výroční medaile z dílny naší výtvarnice Mgr. Petry Stoklasové. Výtěžek z této akce ve výši 12 861 Kč poputuje prostřednictvím SRPŠ k našim dětem!  

Děkujeme také vedení školy, především Martině Bílkové, Monice Čempel a Lucii Vávrové, za zajištění hladkého průběhu akce. A v neposlední řadě velké díky patří představitelům obce – panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi a místostarostovi Stanislavu Kellerovi za poskytnutí prostoru a zajištění technického zázemí.

Bc. Hana Horáková