Očima deváťáků: Jak probíhala akce Velcí malým

V úterý 28. června 2022 jsme si pro žáky z prvního stupně připravili tradiční akci, která probíhá vždy na konci školního roku – Velcí malým. Žáky jsme si rozdělili do družstev, rozdali jsme jim kartičky na sbírání razítek za splnění úkolů, seznámili je s jednotlivými stanovišti a vše mohlo začít. 

Skupinky se postupně zapojily do různých aktivit – hledaly ztracené věci v tělocvičně, kreslily poslepu, vyzkoušely si, jak zvládají sportovní činnosti, i to, jak jsou zruční. 

Po splnění všech devíti úkolů se rozhodlo o vítězích – čokoládovými medailemi jsme ocenili tři nejrychlejší družstva, ale aby to ostatním nebylo líto, i oni dostali drobnou bonbónovou odměnu.

Žáci IX. třídy