Sexuální výchova žáků a gynekologická osvěta ve spolupráci s lékaři Gynekologie Kopřivnice proběhla ve škole už podruhé

Pro žáky pátých až devátých tříd jsme v závěru školního roku připravili už podruhé přednášky v oblasti sexuální výchovy a gynekologické osvěty. Ve středu 8. června zavítala do naší školy MUDr. Žaneta Šenková, aby proškolila naše žáky v těchto citlivých tématech. 

„Přednášky byly genderově rozděleny, abychom předešli případné stydlivosti. U dívek byly převážně zaměřené na seznámení se zákonitostmi menstruačního cyklu a péči ženy v době menstruace. S paní doktorkou si dívky popovídaly o dostupné antikoncepci a případných problémech žen v době dospívání,“ popisuje témata učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová, která osvětu organizovala.

Lékařka mimo jiné zmínila možnost očkování proti HPV virům, důležitost preventivních gynekologických kontrol a uvedla řadu nemocí, kterým lze předcházet. Přednášky byly velice zajímavé a poučné. V závěru dostali žáci prostor k dotazům. „Především nejmladší žáci byli nejzvědavější a v oblasti dotazů velmi kreativní. Společně se i s paní doktorkou pobavili,“ uzavírá s úsměvem Bohdana Hutyrová.

„Chtěla bych na tomto místě poděkovat MUDr. Martinu Němcovi, MBA, který naši školu s možností této spolupráce v loňském školním roce oslovil. Martin Němec působí jako primář gynekologicko-porodního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku a zároveň vede ambulanci Gynekologie Kopřivnice. Rovněž bych ráda poděkovala jeho kolegyni MUDr. Žanetě Šenkové, která pro nás přednášky ve škole už podruhé zrealizovala. Přednášky byly pro žáky zdarma. Velmi oběma tímto děkuji za spolupráci,“ vzkazuje slova díků ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Bc. Hana Horáková