Informace o ředitelském volnu ve dnech 1. a 2. září 2022 a úvodních třídních schůzkách

Vážení rodiče, 
ze závažných důvodů organizačních a technických a po oznámení zřizovateli vyhlašuji na čtvrtek 1. září 2022 a pátek 2. září 2022 ředitelské volno podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

Školní rok bude pro všechny třídy základní školy zahájen v pondělí 5. září 2022. O organizaci prvního školního dne a týdne budete předem informováni prostřednictvím internetových stránek školy. 

Ve dnech ředitelského volna bude pro žáky druhého až pátého ročníku k dispozici jedno oddělení školní družiny od 7:00 do 15:00 hodin. Všichni rodiče žáků prvního stupně budou osloveni prostřednictvím e-mailů svých dětí s dotazníkovým šetřením, zda mají o zařazení dítěte do družiny zájem. Tento dotazník Vám bude rozeslán v pondělí 22. srpna 2022, žádáme Vás o jeho vyplnění nejpozději do čtvrtku 25. srpna 2022. V případě velkého počtu zájemců budeme rozhodovat dle kritérií pro přijímání dětí do školní družiny. 

Dále Vás informujeme o tom, že ve středu 7. září 2022 proběhnou ve škole od 16:30 úvodní informativní třídní schůzky a plenární schůze SRPŠ. 

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám i Vašim dětem hezké poslední prázdninové dny.

Mgr. Olga Síbrtová