Informace o zahájení školní roku

Vážení rodiče, 
školní rok 2022/2023 slavnostně zahájíme v pondělí 5. září 2022.

Škola se pro děti otevře v 7:20, jak jsou zvyklé. Žáci se následně rozejdou do tříd. Poté se přemístí s třídním učitelem na hlavní chodbu školy. Prvňáčci se svými rodiči budou letos slavnostně přivítání na hlavní chodbě školy a poté ve třídě. 

Pozor! Každoročně se najde někdo, kdo si myslí, že první zvonění ve škole zazní až v osm – není tomu tak! Školní vyučování v lichnovské škole začíná v 7:40.

Následovat bude: 

  • pro žáky první třídy – odchod s rodiči a třídní učitelkou do první třídy, kde bude pokračovat slavnostní zahájení školního roku do cca 9:30 hodin;
  • žáci vyšších tříd – třídnické práce společně s třídními učiteli, ukončení výuky pro první stupeň v 9:25 hodin, pro druhý stupeň v 9:00 hodin;  
  • možnost zakoupení obědů;
  • zápis do školní družiny a doplnění údajů k odchodům žáků – proběhne: v čase 10:30 až 11:30 a v čase 15:00 až 16:00 v prvním oddělení ŠD Myšáků. 

Úterý 6. září 2022 a středa 7. září 2022

Třídy prvního stupně – třídnické práce, učebnice – 4 vyučovací hodiny – konec vyučování v 11:15 hodin. 

Třídy druhého stupně – třídnické práce, učebnice – 5 vyučovacích hodin – konec vyučování ve 12:10 hodin. 

Čtvrtek 8. září 2022 – Uklízíme školní zahradu 

Třídy prvního stupně – 4 vyučovací hodiny – konec vyučování v 11:15 hodin. 

Třídy druhého stupně – 5 vyučovacích hodin – konec vyučování ve 12:10 hodin. 

Pátek 9. září 2022

Výuka na prvním i druhém stupni probíhá dle platného rozvrhu hodin. Výuka náboženství ještě nebude.

Mgr. Martina Bílková