Projekt Lichnov: Pošli to dál bude pokračovat i ve školním roce 2022/2023

logo Moravskoslezského kraje

Už počtvrté se podařilo naší základní škole získat neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Třikrát získala škola dotaci v maximální výši 80 tisíc korun. Pro příští školní rok bylo možné zažádat až o 100 tisíc korun. Tuto maximální částku také škola v dotačním programu získala. Poděkování patří především autorce projektu Mgr. Martině Bílkové, která má – coby metodik prevence – na starosti programovou část celoročního projektu, a Mgr. Monice Čempel, která připravuje rozpočet. 

„Dotaci na projekt jsme získali již třikrát, ale teprve v letošním roce se nám podařilo projekt zrealizovat celý, bez nejrůznějších organizačních změn kvůli protiepidemickým opatřením,“ uvádí dále Martina Bílková. A tak si letos poprvé užily všechny třídy společně závěrečné projektové dny nazvané Turnaj tří kouzelníků, kterými projekt vrcholí.

Projektové aktivity budou zahájeny hned v září v podobě adaptačních pobytů jednotlivých tříd. V průběhu školního roku na děti čekají další stmelovací výjezdy, které vyvrcholí závěrečnými projektovými dny. U adaptačních a výjezdních pobytů spolupracujeme se skautským centrem Vanaivan v Kopřivnici. Naše poděkování patří zejména instruktorkám Daně a Radce, které nám připravují program „na míru“. A že při aktivitách dětem vyhládne, tak i to není problém. Naše paní kuchařky připraví dětem obědy do várnic a díky spolupráci se zřizovatelem jsou jim dopraveny až do Vanaivanu. 

Projekt Lichnov: Pošli to dál je jednou z aktivit, na které se v příštím roce moc těšíme. Doufáme, že projekt proběhne bez omezení a že získanou dotaci využijeme k tomu, co je jednou z priorit naší školy – budovat dobré vztahy mezi dětmi a bezpečné prostředí pro všechny.

Mgr. Olga Síbrtová