Měsíc září ve třídě Motýlků: seznamovací hry i tanec a písničky

Prázdniny rychle utekly a už je tu nový školní rok. „Ve čtvrtek 1. září 2022 jsme se sešli ve třídě Motýlků a vyprávěli jsme si o tom, jak jsme se měli o prázdninách, co jsme dělali a jak jsme se těšili do školky. První dny ve školce jsme se seznamovali se školkou, s novými kamarády a uzpůsobením třídy – centry aktivit. Vytvořili jsme si svá třídní pravidla, která nás budou doprovázet celý školní rok. Děti se také učily pracovat s kalendářem počasí – ročními obdobími, měsíci, dny v týdnu a počasím. Děti navazovaly nové vztahy a přátelství s ostatními dětmi. Hráli jsme hry k utužování vztahů mezi dětmi, např. Vyvolávanou, Na jména, Kdo nám chybí, Škatulata, Na sochy, Hoki koki, Bublinu, Na železnici, Kukačko, zakukej,“ přibližuje dění ve třídě Motýlků jejich učitelka Ivana Hosová.

Teď už ale dětí patří do třídy Motýlků a jsou zběhlé třeba v rytmizaci, ve slabikování svých jmen či dokonce ve vyhledáváním písmen ve slově. Je třeba také procvičovat jemnou motoriku. K tomu slouží například modelování, vytrhávání obrázků, kreslení a malování nebo skládání mozaik.

Ovšem i tanec a prostorová orientace je důležitá, jak podotýká jejich učitelka Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.: „Společně jsme se naučili písničku Září, Červotoč a pohybovou básničku Malý brouček, se kterou se každý den vítáme. Všechny práce a výtvory si děti mohou vystavit na magnetických tabulích v šatně a ukázat je rodičům. Tímto si procvičují prostorovou orientaci na ploše a jemnou motoriku při manipulaci s magnety. Ve spolupráci se školní družinou bude celý rok našim třídním maskotem Večerníček, už se moc těšíme!“

Bc. Hana Horáková