Lichnovská vlčí smečka ovládla Vanaivan

logo Moravskoslezského kraje

Expecto patronum, tak zněl název adaptačního kurzu prvňáčků, který se uskutečnil v pátek 7. října 2022 ve skautském areálu Vanaivan v Kopřivnici.

„Byl to náš první společný výjezd a nálada byla věru veselá. V autobuse, který nás dopravoval na místo, se zpívala školní hymna. Počasí nám přálo a děti zažily nespočet zábavných aktivit a dobrodružství, při kterých měli prvňáčci za úkol nasbírat všechny vlčí stopy, aby mohli získat hledaný poklad,“ prozrazuje detaily společných chvilek s prvňáčky jejich třídní učitelka Mgr. Kateřina Martinková.

Nejrůznější překážky, nástrahy, ale i zkoušku spolupráce si pro žáky připravily Dana Žambochová alias Borůvka a Radka Hývnarová. Program byl bohatý na pohybové aktivity, do kterých se s úsměvem zapojily i paní učitelky, ale i na tvoření, kdy si žáci odnesli na památku záložku vlka, který je symbolem celého areálu Vanaivan.

„Chtěla bych poděkovat Spolku rodičů a přátel školy, díky kterému jsme se mohli na smluvené místo dopravit autobusem, který byl hrazen z jimi spravovaných prostředků. A díky patří také pan starostovi, který prvňáčkům dovezl výborný oběd ze školní jídelny. Po všech těchto zážitcích měli hladová bříška a někteří si chodili s chutí přidávat,“ dodává s úsměvem Kateřina Martinková. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková