Třeťáci a sedmáci testovali svou tělesnou zdatnost pod taktovkou České školní inspekce

Podle pokynů České školní inspekce proběhlo v pondělí 10. října 2022 v základní škole v Lichnově testování tělesné zdatnosti žáků.

Podrobnosti k průběhu sdělila zástupkyně ředitelky a tělocvikářka v jedné osobě Mgr. Martina Bílková: „Testování, které se uskutečnilo ve dvou dnech, se zúčastnili žáci třetího a sedmého ročníku. Žáci se potili v tělocvičně základní školy při disciplínách skok do dálky z místa a sedy, lehy. Další den v úterý jsme se přesunuli na hřiště u kostela, kde na sportovce čekal záludný vytrvalostní běh a pohodová disciplína zvaná člunkový běh.“

Za přísného, ale spravedlivého dohledu školních sportovních odborníků Mgr. Martiny Bílkové, Mgr. Ondřeje Švrčka, Mgr. Pavla Davida a Mgr. Markéty Martinů byly všechny disciplíny uskutečněny v příjemné sportovní atmosféře.

„Někteří žáci nás velmi překvapili, protože jsme se dočkali i mimořádných sportovních výkonů! Žáci, kteří se testovaní nemohli zúčastnit, budou testováni v náhradním termínu. Všem sportovcům díky, byli jste dobří,“ pochvaluje si Martina Bílková. 

Bc. Hana Horáková