Informace o třídních schůzkách pro žáky devátého ročníku

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás informovali o konání speciálních třídních schůzek k přijímacímu řízení na střední školy, které se budou konat v úterý 8. listopadu 2022 od 16:00 hodin v naší škole. 

Účast přislíbili výchovní poradci okolních středních škol a pracovnice Informačního a poradenského střediska Úřadu práce Nový Jičín Mgr. Jana Géryková, DiS.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Monika Wilczková, výchovná a kariérní poradkyně