Ve školce děti s rodiči zavřely zahradu a uspaly broučky

Ve čtvrtek 20. října 2022 bylo v naší lichnovské školičce živo. Děti společně s rodiči a učitelkami za svitu podzimního sluníčka symbolicky zavírali zahradu naší mateřské školy. 

Toto zavírání nebylo ale jen tak – nejprve děti musely projít a úspěšně zvládnout úkoly ježka Bodlinky, které byly připravené na šesti stanovištích. Děti si vyzkoušely skákání v pytli, hod šiškou, navlékání korálků z šípků a jeřabin, skládání obrázků z kaštanů, přiřazování správných listů a podzimních plodů ke stromům a přenášení šišky na lžíci. Všechny úkoly se dětem, jejich sourozencům a některým rodičům podařilo zdárně splnit a nasbíraly potřebná razítka na kartičku. A odměna byla sladká – napečené dobroty maminek a babiček a teplý čaj od našich kuchařek. Kdo měl zájem, mohl si na ohništi opéct pro letošek asi posledního buřta. 

Na závěr si všichni společně šli uložit dětmi vyrobené broučky, pavoučky a berušky doprovázené naučenou básničkou. Položili je do vystlané postýlky z mechu a jehličí a k tomu jim všichni za doprovodu ukulele zazpívali Mravenčí ukolébavku. A všichni se už těšíme, až jaro zaklepe na dveře a my je budeme moci společně zase probouzet…

Bc. Marie Kvitová