Červená karkulka v podání našich druháků na divadelní přehlídce Motýlek s úsměvem sklidila obrovský aplaus

„Děti, co kdybychom nacvičili pohádku O Červené karkulce?“ překvapila jednoho říjnového dne vychovatelka družiny Smajlíků Ing. Alice Červenková své svěřence. Děti byly nadšené a už se viděly na prknech, co znamenají svět. To ještě netušily, že je čeká dlouhá cesta.

„Nejprve jsme se museli seznámit s dějem, pak nás čekalo rozdělení rolí a začali jsme každý den nacvičovat. Nejdříve čtené zkoušky, pak nácvik písně, zkoušky „bez papíru“, s rekvizitami, s pohybem v prostoru, v kostýmech. Zkrátka, bylo toho dost, ale žáci se snažili a byli aktivní,“ popisuje pilné nacvičování pohádkového představení jejich vychovatelka.

A přišel den D – sobota 5. listopadu 2022. Dopoledne všechny čekala prostorová zkouška na jevišti Kulturního domu v Kopřivnici a s ní další překážky: mnohem větší a neznámý prostor, světla a hlavně mikrofon. To byla výzva! Ještě při odpoledním srazu byly děti přece jen trochu zamlklé. Takže rychle do šatny – převléknout se do kostýmů, předat poslední instrukce a už si stoupnout vedle pódia a čekat na svůj výstup. Teď už nebylo cesty zpět!

„Karkulko, babička nám onemocněla,“ zní první slova pohádky. Tréma padá a malí herci odvážně předstupují před publikum. Karkulka putuje lesem, potkává různá zvířátka, až dorazí k babičce, kde už na ni čeká zlý vlk. Celou situaci naštěstí zachraňuje myslivec a po závěrečné písni jsou všichni účinkující odměněni velkým potleskem!

„Myslím, že Červená karkulka z Lichnova se neztratila nejen v lese, ale ani na pódiu Kulturního domu Kopřivnice na akci Motýlek s úsměvem. Jsme moc rádi, že jsme se mohli zapojit do přehlídky handicapovaných dětí, kterou tradičně pořádá Základní škola a Mateřská Motýlek Kopřivnice, a svou účastí tyto děti podpořit,“ hodnotí naše zapojení do akce Alice Červenková.

„Velké poděkování patří všem malým hercům za překonání překážek, včetně trémy, naší asistentce Jarmile Kociánové za pomoc při nacvičování, vedoucí vychovatelce školní družiny Lucii Vávrové, DiS., za organizační pomoc, zástupkyni ředitelky Mgr. Markétě Martinů a asistentce Bc. Haně Horákové za výrobu kulis. Rovněž je potřeba poděkovat obci Lichnov za převoz kulis z Lichnova do Kopřivnice a zpět a rodičům aktérů vystoupení, že své ratolesti na vystoupení dovezli, podpořili je a také pomohli s kostýmy. Hlavní dík směřuje k naší vychovatelce Ing. Alici Červenkové, které měla účast naší školy na přehlídce na starosti. Myslím si, že se to moc povedlo,“ děkuje všem, kteří se na vystoupení podíleli, zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková.

Bc. Hana Horáková