Se žáky sedmé, osmé a deváté třídy jsme procestovali Senegal: zemi kontrastů, veselých úsměvů a sounáležitosti

Ve středu 2. listopadu 2022 se žáci sedmého, osmého a devátého ročníku pod záštitou projektu Planeta Země 3000 zúčastnili přednášky o Senegalu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jedná se největší vzdělávací projekt v České republice, který funguje již od roku 2002. Zakladatelem projektu je fotograf a cestovatel Adam Lelek.

Projekce začala ve frenštátském kině, kde se žáci spolu s ostatními školami na hodinu přesunuli do dalekého Senegalu, do země baobabů a veselých tváří. Tancem za zvuků bubnů, širokým úsměvem a pozitivní myslí místní obyvatelé zvou k návštěvě nejzápadnější země černého kontinentu. Žáci procestovali celou zemi napříč, navštívili řadu měst. Také hlavní město Dakar, které proslulo soutěží Rally Paříž-Dakar. Dalším z navštívených měst byl rybářský přístav a velká tržnice Saint-Louis.

„Senegalci nazývají svoji zemi usměvavým pobřežím Afriky, jsou známí svou pohostinností, i když pokrmy jsou značně exotické. Thieboudienne – ryba s rýží je největší pochoutkou Senegalců. Sounáležitost byla patrná již ze stolování, kde všichni jedli společně rukama z jedné misky,“ prozrazuje zajímavosti z promítání učitelka Mgr. Bohdana Hutyrová.

Wrestling, hudba a tanec jsou součástí jejich denního životního stylu. „Viděli jsme ale také těžbu zlata v nelidských podmínkách i nucenou dětskou práci. Podmínky k životu jsou zde mnohdy kruté, nicméně to neovlivní pohled na svět Senegalců, který zůstává za každých okolností pozitivní. Celým dokument byl protkán obrazy unikátní přírody a viděli jsme různé druhy živočichů. Například antilopa Derbyho, lva, prase bradavičnaté, paviány, hrocha, barevného papouška senegalského,“ doplňuje Bohdana Hutyrová.

 V Senegalu se také nacházejí dva národní parky, které jsou vyhledávanou destinací ornitologů. Do obou parků vyrážejí turisté na plavidle zvaném „piroha“, což je malá loďka vydlabaná z jednoho kusu dřeva. Cestovatelé navštívili kmeny muslimů a křesťanů, jejichž příslušníci – i přes rozdílné náboženství – končí na společném hřbitově. Příští rok nás čeká výlet do Kambodže, na který se všichni žáci moc těší.

Bc. Hana Horáková