Soutěž mladých zoologů byla velkou výzvou, zároveň i poučnou výpravou

V úterý 8. listopadu 2022 si vyjeli vybraní žáci druhého stupně zasoutěžit. Každoročně vyhlašuje ostravská zoologická zahrada ve spolupráci s Kruhem přátel Zoo Ostrava soutěže pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky gymnázií. Letošním tématem soutěže byli Primáti.

„Po vstupu do areálu ZOO jsme se přesunuli do výukového centra zvaného Tanganika, kde žáci soutěžili v pětičlenných týmech. Týmy žáků byly tematicky pojmenovány, takže školu reprezentovali Lemuři, Nartouni, Primáti. Společně vyplňovali písemný test, který se týkal anatomie, chování, geografického rozšíření a způsobu života primátů,“ popisuje detaily soutěže učitelka přírodopisu a zároveň koordinátorka EVVO Mgr. Bohdana Hutyrová.

Po samotné soutěži následovala prohlídka zoo. Počasí přálo, tak žáci měli jedinečnou možnost sledovat její zvířecí obyvatele. V dopoledních hodinách ve výbězích probíhá krmení zvířat, a tak o nevšední zážitky nebyla nouze. „Viděli jsme unikátní akrobatické kousky gibonů, zápasy jelena siky s větvemi stromů, hladového medvěda a supy číhající na svoji kořist. I samotného krále zvířat lva jsme nezastihli jako obvykle po obědové siestě, ale vyhlížejícího potenciální kořist ve vedlejším výběhu. A pavilon evoluce nabídl nevšední podívanou, takovou normální šimpanzí rodinku. Ve výběhu kopytníků se zase žirafy a zebry vyhřívaly na sluníčku, avšak žáci s větším zájmem raději pozorovali kopulaci želv obrovských ve vedlejší expozici,“ vtipně komentuje prohlížené expozice zoo Bohdana Hutyrová.

Soutěžní výlet se žákům líbil, odnesli si spoustu zážitků a nově nabytých vědomostí a možností se podívat tváří v tvář zvířatům celého světa. A při poslechu písně od Beatles Lucy in the Sky with Diamonds si vzpomenou na již vymřelého primáta Lucy, jejíž podobizna žáky uvítala při vchodu do pavilonu Evoluce.

Bc. Hana Horáková