Symbol žlutého krokusu jako připomínka dětských obětí holocaustu

Letos poprvé se naše škola zapojila do celoevropského Projektu Krokus, jehož smyslem je připomenutí dětských obětí za druhé světové války. V ní zemřelo jeden a půl milionu židovských a tisíce dalších dětí.

„Škola obdržela cibulky krokusů, které by měly na konci ledna vykvést žlutě – žlutá barva má připomínat Davidovu hvězdu, kterou se Židé museli označovat během nacistické nadvlády. A na konci ledna proto, že 27. ledna si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu,“ vysvětluje podstatu zapojení se do projektu učitelka dějepisu Mgr. Ivana Michaličková.

A tak se – po načerpání základních informací – osmáci pustili do práce. V hodině pracovních činností se svou učitelkou Mgr. Monikou Čempel si promysleli, v jakém tvaru cibulky zasadí, vybrali si místo a začali sázet. Na závěr místo ohraničili, aby čerstvě zasazené cibulky nikdo nezničil. „Práce je velmi bavila, inspirovala, zároveň si při ní také připomněli hrůzy, kterými si děti za války musely projít. Snad krokusy vykvetou a nám se takto podaří alespoň symbolicky připomenout útrapy druhé světové války a podpořit vzájemnou toleranci a respekt,“ uvádí závěrem Monika Čempel.

Bc. Hana Horáková