Před rozsvícením stromu v Lichnově vystoupí naši žáci

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy,
v sobotu 3. prosince 2022 se v Lichnově uskuteční tradiční rozsvícení vánočního stromu. Součástí programu je také vystoupení našeho školního pěveckého sboru posíleného o další žáky.

Program je připraven na 16:15 hodin a vznikl pod dirigentskou taktovkou učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara. Těšíme se na setkání s Vámi!

Mgr. Olga Síbrtová