Už víme, jak na třídění odpadu! Navštívil nás totiž Tonda obal

Ve středu 23. listopadu 2022 navštívili naši školu odborníci na třídění odpadu. „Tonda obal je vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o třídění odpadu a také jeho recyklaci,“ popisuje náplň programu koordinátorka EVVO a učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová. V naší republice třídí odpadl třiasedmdesát procent obyvatel. Společnost EKO-KOM vytvořila tento program pro podporu třídění odpadu, jeho lepší osvojení a propagaci ve školách

„Hodinové přednášky se postupně zúčastnili žáci prvního i druhého stupně. Lektoři dětem ukázali barevné kontejnery a společně se do nich pokusili některé odpady vytřídit. Seznámili se s výrobky z recyklovaného materiálu, povídali si o spalovnách a třídicích linkách,“ doplňuje Bohdana Hutyrová. Na závěr dostal každý účastník od lektora poučnou záložku do knihy jako upomínku na milou návštěvu.

Bc. Hana Horáková