Pozvánka na koncert našich žáků

Vážení rodiče a další příznivci hudby,
dovolte mi, abych Vás jménem paní učitelky Bc. Barbory Fojtíkové a pana učitele MgA. Jiřího Najvara, kteří v naší škole vyučují hru na hudební nástroje pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice, jejíž jsme pobočkou, pozvala na třídní koncert žáků naší školy.

Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová