Děti ze školky potěšily seniory z lichnovského Klubu důchodců

Ve středu 7. prosince 2022 navštívily naše děti ze školky Klub důchodců. Seniorům zazpívaly připravené vánoční písně, koledy a předvedly vánoční pohádku, a zpříjemnily jim tak adventní čas. Všichni si zazpívali společně s dětmi. Za krásné vystoupení byly děti odměněny potleskem a balíčkem dobrůtek.

Ivana Hosová