Stejné příběhy, jiná jména. Škola se zapojila do kampaně za lidská práva

V pátek 9. prosince 2022 se všichni žáci druhého stupně zapojili do lidskoprávní kampaně s názvem Stejné příběhy, jiná jména. Tematická výuka proběhla u příležitosti Dne lidských práv, který připadá na 10. prosince, v rámci vzdělávacího programu organizace Člověk v tísni Jeden svět na školách. Pro žáky byly připraveny různé aktivity, které je měly donutit přemýšlet nad tím, jak byla v minulosti porušována lidská práva a že se tomu děje i dnes.

První blok zahájili zhlédnutím filmu Žirafa v nesnázích a následnou aktivitou, která se zaměřovala na to, proč jsou lidé nuceni opouštět své domovy, které režimy porušují lidská práva, jak je těžké začít nový život v cizí zemi, jaké podmínky je na cestě za lepším životem čekají i to, že do strastiplné cesty často investují vše, co mají. Tuto část zakončili virtuální výstavou Nepřemožená. Ta se věnuje Miladě Horákové a tomu, jak totalitní režimy postupují, aby člověka dostaly na úplné dno.

V druhé části žáci aktivně pracovali na tvorbě plakátu. Smyslem bylo porovnat dvě různé osobnosti, žijící na různých místech, v různých dobách, přesto spojené podobným osudem. Svou práci zástupci všech tříd odprezentovali na hlavní chodbě a následně nainstalovali v prostoru školy. Vítězný tým, určený samotnými žáky, obdržel věcné odměny i společenskou hru pro celou třídu.

Snad celý projekt přispěl k tomu, abychom si všichni uvědomili, jak důležitá lidská práva jsou a jak je nezbytné za ně bojovat.

Více o kampani Stejné příběhy, jiná jména si můžete přečíst zde.

Mgr. Ivana Michaličková