Třeťáci navštívili knihovnu v Lichnově

V pondělí 19. prosince 2022 třetí třída navštívila lichnovskou knihovnu. Žáci se mohli podívat, jak to v knihovně chodí, kde si mohou knihy půjčit a u koho.

Na začátku se jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Matulová zeptala, kdo z žáků tuto knihovnu zná a navštěvuje. Zvedlo se pramálo rukou. Někteří z nich však navštěvují knihovnu v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm, která s lichnovskou knihovnou spolupracuje.

„Můžete si například objednat nějakou knihu z frenštátské knihovny a tady do Lichnova vám ji dovezou,“ vysvětluje Lenka Matulová. Poté popisuje, podle čeho se mohou v knihovně žáci orientovat, jak jsou knihy seřazeny a že existují různé žánry.

Třeťáci se mohli po prostorách knihovny rozhlédnout a vybrat si knihu, kterou si na chvíli listovali a četli. V závěru návštěvy byly zájemcům vystaveny průkazky. A že jich bylo!

„Děkuji moc paní knihovnici Jurkové, že umožnila našim žákům nahlédnout do prostor knihovny. Byla moc ochotná, usměvavá a energická,“ vzkazuje slova díků zástupkyně ředitelky Mgr. Markéta Martinů, která spolupráci s místní knihovnou za naši školu navázala s tím, že by se díky ní mohlo povědomí o útulné knihovně mezi žáky do budoucna zvýšit.

Bc. Hana Horáková